Anchor Rod manufacturers

0 k thích
Ground anchor hardware copper clap earth rod
Product description
  The copper clap earth rods,Grounding rod, grounding pole.The copper clap earth rod is designed and produced by improving the internal conductivity of the grounding conductor and reducing the soil resistivity of the ground conductor.The product has the advantages of simple construction, small footprint, no environmental pollution, long service life and low resistance.The copper clap earth rod above a layer of 0.254mm in the outer layer of the grounding steel rod is called copper - plated earth rod, also known as copper clad steel grounding rod, etc.
Product pictures
Using for the product
Packaging
Do not hesitant,just contact usAnchor Rod manufacturers
website:http://www.chinagoldpower.com/earth-anchor/anchor-rod/
đã hỏi ngày 17 tháng 5 trong Tệ bởi luum233 (280 điểm)

Câu trả lời của bạn

Tên hiển thị của bạn (tùy chọn):
Bảo mật: Địa chỉ email của bạn chỉ được dùng để gửi thông báo.
Xác thực chống thư rác:
Để không phải xác thực nhiều lần, hãy đăng nhập hoặc đăng ký.
Chào mừng đến với Y Kien, nơi bạn có thể đặt câu hỏi và nhận được câu trả lời từ những thành viên khác trong cộng đồng.
...