Câu hỏi gần đây với từ khóa: metformine

0 k thích
0 trả lời 1 đã xem
0 k thích
0 trả lời 1 đã xem
0 k thích
0 trả lời 1 đã xem
0 k thích
0 trả lời 2 đã xem
đã hỏi ngày 24 tháng 6 trong Tệ bởi dfgh688 (196,160 điểm)
0 k thích
0 trả lời 1 đã xem
0 k thích
0 trả lời 1 đã xem
đã hỏi ngày 11 tháng 6 trong Tệ bởi dfgh688 (196,160 điểm)
0 k thích
0 trả lời 2 đã xem
đã hỏi ngày 14 tháng 5 trong Tốt bởi dfgh688 (196,160 điểm)
0 k thích
0 trả lời 1 đã xem
0 k thích
0 trả lời 1 đã xem
0 k thích
0 trả lời 2 đã xem
0 k thích
0 trả lời 9 đã xem
0 k thích
0 trả lời 5 đã xem
đã hỏi ngày 16 tháng 3 trong Tệ bởi dfgh688 (196,160 điểm)
0 k thích
0 trả lời 5 đã xem
0 k thích
0 trả lời 6 đã xem
đã hỏi ngày 12 tháng 3 trong Tệ bởi dfgh688 (196,160 điểm)
0 k thích
0 trả lời 8 đã xem
đã hỏi ngày 7 tháng 3 trong Tốt bởi dfgh688 (196,160 điểm)
0 k thích
0 trả lời 10 đã xem
đã hỏi ngày 26 tháng 2 trong Tốt bởi dfgh688 (196,160 điểm)
0 k thích
0 trả lời 4 đã xem
0 k thích
0 trả lời 7 đã xem
đã hỏi ngày 18 tháng 2 trong Nhà hàng bởi dfgh688 (196,160 điểm)
0 k thích
0 trả lời 16 đã xem
đã hỏi ngày 11 tháng 2 trong Nhà hàng bởi dfgh688 (196,160 điểm)
0 k thích
0 trả lời 4 đã xem
Xem nhiều hơn, hãy nhấn vào danh sách câu hỏi hoặc danh sách từ khóa .
Chào mừng đến với Y Kien, nơi bạn có thể đặt câu hỏi và nhận được câu trả lời từ những thành viên khác trong cộng đồng.
...