Câu hỏi gần đây với từ khóa: taking

0 k thích
0 trả lời 3 đã xem
đã hỏi ngày 25 tháng 11 năm 2017 bởi LucindaBrewe (200 điểm)
0 k thích
0 trả lời 1 đã xem
đã hỏi ngày 20 tháng 11 năm 2017 bởi JoseBustard1 (140 điểm)
0 k thích
0 trả lời 1 đã xem
đã hỏi ngày 12 tháng 11 năm 2017 bởi WEOMeri83033 (120 điểm)
Xem nhiều hơn, hãy nhấn vào danh sách câu hỏi hoặc danh sách từ khóa .
Chào mừng đến với Y Kien, nơi bạn có thể đặt câu hỏi và nhận được câu trả lời từ những thành viên khác trong cộng đồng.
...